Menu
MŠ Křečhoř

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Charakteristika vzdělávacího programu

 

  1. Jako venkovská mateřská škola s výhodným umístěním na konci vesnice, využíváme hlavně pozorování přírody v různých ročních obdobích.
  2. Vytváříme kladný vztah k přírodě – vedeme děti k ochraně životního prostředí – ekologii.
  3. Pečujeme o zdravý rozvoj a růst dětí předškolního věku. Využíváme přírodních podmínek v okolí mateřské školy k pobytu dětí na čerstvém vzduchu a otužování dětí. Snažíme se, aby se děti každý den něco nového naučily, setkaly se s nějakou hodnotou a byly u nich podporovány postoje.
  4. Doplňujeme rodinnou výchovu, reagujeme na vývojová specifika a individuální potřeby dětí ve věku od dvou do tří let, úzce spolupracujeme s rodiči (předávání zkušeností z přednášek a seminářů DVPP).
  5. Vytváříme vhodný program v době pobytu dětí v mateřské škole s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem , dovednostem a věku dětí. Rozvíjíme dětské sebevědomí podchycením různých schopností, stimulujeme rozvoj různých druhů nadání dětí. Doporučujeme děti ve spolupráci s rodiči do ZUŠ v Kolíně.
  6. Dětem s vadnou výslovností zajišťujeme logopedickou péči – ve spolupráci s PPP v Kolíně, popřípadě vyšetření školní zralosti, odchylky v chování dětí, vyšetření dětí se speciálními potřebami. Vše po dohodě a se souhlasem rodičů. Pro děti nadané a děti se speciálními potřebami zpracujeme Plány pedagogické podpory nebo dle stupně přiznaných podpůrných opatření Indivudální plány, které 3x ročně vyhodnocujeme dle Evaluačního plánu.
  7. Věnujeme zvýšenou pozornost předškolním dětem a dětem s odloženou školní docházkou (uvolňovací cviky, správný úchop tužky, početní představy apod...), pro děti s odkladem školní docházky zpracováváme Individuální vzdělávací programy, se souhlasem rodičů, které také 3x ročně hodnotíme dle Evaluačního plánu.
  8. Pracujeme podle ŠVP PV.
  9. Od září 2020 jsme zapojeni v projektu "I použitý olej má další využití".
  10. Výsledky vzdělávacího procesu hodnotíme kladně. Vycházíme z vyjádření učitelů hlavně ze Základní školy Plaňany kam odchází většina dětí, kteří velmi oceňují jejich připravenost. Důležitým ukazatelem je i zájem rodičů o naší MŠ. Podařilo se zcela zaplnit novou třídu, která funguje od 1. 9. 2011. Z ročního hodnocení vyplynulo, že jsme splnili stanovené cíle, k tomu jistě přispěly velmi pěkné vztahy na pracovišti, vzájemná komunikace, předávání informací jak ze seminářů DVPP, tak ze školení provozních pracovnic. Všechny pracovnice se účastní akcí MŠ.

Loga
 

Od 1. 9. 2023 jsme zapojeni do projektu s názvem: OP JAK Šablony pro MŠ Křečhoř. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Registrační číslo projektu :  CZ.02.02.XX/00/22_002/0003337


publicita MŠ Křečhoř.docx (326.55 kB)

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Naše MOTTO

"Všichni se tu máme rádi,

jsme tu dobří kamarádi"

MŠ Křečhoř mapa