Menu
MŠ Křečhoř

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Prohlášení o ochraně soukromí


Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Mateřská škola Křečhoř, Křečhoř čp. 103, 280 02 Kolín
Kontakty na správce údajů:
Renata Malíková, ředitelka, tel.: 321 729 340, e-mail: MSKRECHOR@seznam.cz

Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce (MŠ) jsme odpovědni za ochranu osobních údajů fyzických osob, jejichž osobní data zpracováváme s tím, že k tomuto konání máme důvod. Důvodem je většinou právní povinnost, může to být i veřejný zájem nebo splnění smluvní povinnosti. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také tzv. pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jana Havelková, e-mail: havelkova@khconsult.cz, tel.: 605 040 407

Proč musí mít mateřská škola (MŠ) pověřence?
Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy, a to zejména, pokud se nechcete ( z jakýchkoli důvodů) obrátit přímo na zástupce MŠ. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je sice "ve službách" správce, ale je vázán důvěrností i v rámci stížností odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce. Práva fyzických osob (= subjektů údajů) v oblasti ochrany osobních údajů Pokud máme k dispozici osobní údaje fyzických osob a tyto osobní údaje zpracováváme (= ukládáme, disponujeme s nimi v rámci nějaké agendy), mají fyzické osoby právo:

  1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
  2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
  3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni ( čl. 6 odst. 1 písm. e) ON, anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), je tu právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
  4. na informace o zpracování osobních údajů, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“).
  5. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na tom, že subjekt údajů udělil souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), je zde právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas lze odvolat tak, že na adresu MSKRECHOR@seznam.cz zašlete požadavek na zrušení daného souhlasu. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo podat osobně.
  6. Vyřízení požadavku lze významně urychlit tím, že způsob podání podnětu/požadavku nám umožní identifikovat totožnost žadatele, např. datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
  7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je i dohlížet na to, zda s osobními údaji pracujeme v souladu s právním rámcem.

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Naše MOTTO

"Všichni se tu máme rádi,

jsme tu dobří kamarádi"

MŠ Křečhoř mapa